Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Trời Cuối Thu RồiBài Xướng:
Trời Cuối Thu Rồi


Trời cuối thu mờ mịt khói sương
Nẻo về lá úa ngập trên đường
Trái tim cô phụ ai lay động
Hình bóng một người mãi vấn vương

Có biết lòng đây...

Kim Phượng
***
Bài Họa:
Cuối Thu


Có biết lòng đây đã thấy vương
Khi mùa thu chín ngập bên đường
Ngóng về nơi ấy tình len mộng
Mơ bóng hình ai tóc điểm sương

Tim hằng tiếc thương...

Quên Đi

Đăng nhận xét