Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

Một Thời Mãi Nhớ


(Họa từ bài của nhatthuyh)

Khi nắng chiều tàn tia ráng phai
Thảo lư thúc bách giục chân hài
Khêu đèn lạnh lẽo mờ nhân ảnh
Tưởng dáng xa xăm rạng nét ngài
Buổi ấy bâng khuâng ngày mới lớn
Tay nào lóng cóng rối cuồn quay
Bên song tiếng gió vừa len đến
Ướm hỏi hương nồng có nhạt phai.


20150530
Nguyễn Đắc Thắng

Đăng nhận xét