Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

Ngắm SaoBuổi ấy hai người ra ngắm sao
Thách nhau ai bắt được xem nào!
Kẻ nhìn chăm chú khung trời thẳm
Người ngó say sưa dáng ngọt ngào
Em tiếc : một ngôi rơi xuống nước
Và thêm ngôi nữa lọt ngang rào
Anh cười tóm gọn đôi sao lạc
Là mắt em đang ánh gọi chào!

Phương Hà
***
Ngắm Sao...Thương Cá


Xưa nhớ cùng người ngắm ánh sao,
Biển xanh lắp loáng tự khi nào!
Trời sao ngày cũ còn lay láy,
Biển chết giờ đây luống nghẹn ngào!
Chỉ tiếc cá tôm đà biệt tích,
Còn thương sóng biển vẫn rì rào !
Sao trời xác cá cùng loang loáng,
Xác cá sình trương, biển khóc chào !!!

Đỗ Chiêu Đức
***
Buồn Cho Ngư Phủ!


Biển cả ghe mành sóng cuốn sao!
Thôn trang bè bạn lưới, thân nào!
Ngày xưa ngư phủ lòng hăng hái,
Hiện tại thuyền chài khổ nghẹn ngào!
Ô nhiễm môi trường, ôi! Cá chết,
Ruồi bu kiến đậu, gió rì rào!
Bà con thất nghiệp qua nơi khác,
Bỏ xứ đi luôn, tạm biệt ... Chào!

Mai Xuân Thanh
***
ĐêmTrùng Dương


Vượt biên đêm ấy dưới ngàn sao 
Biển cả mênh mông nhớ thuở nào.
Bắc Đẩu trời khuya trông lấp lánh,
Trùng dương nước lạnh thấy đen ngào 
Máy hư sóng dập thuyền chao đảo,
Buồm rách bão lên gió rạt rào.
Đói khát năm ngày bao thử thách,
Đất liền một sáng vẫy tay chào

Mailoc
Cali 5-29-16
Đăng nhận xét