Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

Hồ Lá ThuLá đổ hồ thu mắt ai sâu
Thiên nga gợn sóng những đợt sầu
Tay đón mặt trời trong nước đục
Mặt trời rạn vỡ hồn chao chao

Lá đổ lấy về vá đời nhau
Hồ thu, du mộng chỉ nào khâu
Thiên nga hờ hửng dòng nước bạc
Áo lá bao giờ ấm tim đau

Lá đổ đời bay tan tác màu
Sóng trầm kha vỗ cuộc xanh xao
Chân đứng mù không trên đỉnh nhớ
Tuổi đời lộn cỗ những vực sâu

Hoài Tử

Đăng nhận xét