Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

Chiều Thu Nhớ NhàLá vàng phấp phới cạnh hè ta
Chậu cúc bêm thềm đã nở hoa
Cảnh ấy tình này bao xiết nỗi
Nhớ nhà quên cả nỗi đường xa

Thái Hanh Viên Ngoại

Đăng nhận xét