Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

Ru Ta Ngậm Ngùi - Trịnh công Sơn - Ân Nguyễn

Ngậm ngùi ta lại ru ta....

Đàn Hát & Thực Hiện: Nguyễn Đức Tri Ân

Đăng nhận xét