Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

Chùa Tiên Châu - Cù Lao Xã An Bình - Chợ Lách

Phà Đình KhaoChùa Tiên Châu - Xã An BìnhHình Ảnh: Trương Văn Phú

Đăng nhận xét