Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Thu SầuThu sầu bạn cũ đã qui y,
Nước mắt tuôn rơi biết nói gì...
Ảm đạm thê lương buồn lữ thứ,
Bâng khuâng khắc khoải nhớ người đi...
Bụi hồng dong ruổi chân trời tím
Mấy dặm sơn khê đã xướng tùy...
Trở lại hàn huyên tình chiến hữu,
Chia tay bịn rịn lúc phân kỳ!

Mai Xuân Thanh
Ngày 31 tháng 08 năm 2015
 
Đăng nhận xét