Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Tháng Sáu Sài Gòn


Tháng sáu Sài Gòn, trời xanh như ngọc
ve rộn ràng cất tiếng hát rong trưa
gió giục giã gọi em về hong tóc
sợ chiều lên, buồn đuổi kịp theo mưa

Tháng sáu Sài Gòn, nắng mưa bất chợt
như chợt cười, chợt khóc giữa lòng em
cuộc tình lỡ, qua bốn mùa đuổi bắt
quay quắt nhìn, hình bóng chạy qua đêm 

Cao Nguyên 


Đăng nhận xét