Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

Lòng Tôi Một Cõi Hoang MangLòng tôi một cõi hoang mang
Thời gian còn lại vội vàng qua mau
Tiếng cười che dấu niềm đau
Vẻ vời hạnh phúc cùng nhau những ngày
Tưởng như nối giấc mộng dài
Chân trời góc biển dắt tay đi cùng
Lòng đau một nỗi đau chung
Trong tương hội đã có mầm chia ly
Trăm năm vàng đá khắc ghi
Cũng là cơn mộng có chi lâu dài
Cô đơn đến giữa cõi này
Một mình rủ áo trắng tay trở về

Khánh Hà


Đăng nhận xét