Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

Mẹ Ơi!


Mẹ ơi! Thương mẹ nhất đời,
Khó khăn, từ mẫu, mỉm cười phút giây.
Người sinh ta có hôm nay,
Làm con hiếu thảo tràn đầy an vui.

Tuổi già mẹ sẽ đi thôi...
Cài bông màu trắng một đời buồn sao!
Tình thương suối mát ngọt ngào.
Để con được tắm biết bao ân tình.

Mẫu thân là ánh bình minh,
Cho ta giọt nắng hồi sinh giống nòi.
Trời thanh một chiếc lá rơi,
Điểm tô cảnh vật tuyệt vời trời Thu.

Mẹ hiền trông áng mây mù
Lang thang đồi núi giã từ sầu Đông.


Mai Xuân Thanh

Đăng nhận xét