Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

Bút Lá Người Qua


Em bảo, đến đây rất âm thầm
Rộn ràng đưa đón, tiệc đầy mâm
Ôi chợ cuộc đời đâu vắng khách
Mua bán quen rồi đâu bận tâm

Tôi làm chiếc lá cuối nhành cây
Quẹt trên mặt nước chữ ai hay
Giòng sông là giấy cuồn cuộn chảy
Không tiệc tùng chi chẳng tháng ngày

Ngày em về phố, rộn hơn xưa
Tôi viết bâng quơ những dư thừa
Thuyền ai sóng gợn bôi từng chữ
Chèo khuấy hồn tôi những nói, đùa

Ngày em tay vẫy bỏ lại đây
Con phố, giòng sông viết thành bài
Đăng báo nỗi niềm em, không hết
Còn tôi âm thầm bút lá cây

Tôi là chiếc lá, quặc trên sông
Âm thầm tôi viết những khúc lòng
Em có khi nào quay trở lại
Xin đừng thêm sóng nát thêm hồn


Hoài tử

Đăng nhận xét