Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

Ngày Vinh Danh Mẹ


Tầm tả mưa rơi
Đẫm ướt đất trời
Những giọt nước mắt
Nhớ thương quay quắt
Nhỏ xuống trong con
Tiếc Mẹ không còn
Cho con phụng hiếu

Nguyễn Đức Tri Ân
Mother's Day 2016
Đăng nhận xét