Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

Ngày Em Đi


Thuyền rồng chở lá mù u (*)
Em lìa đất mẹ mịt mù biển khơi
Khiến anh dạ rối bời bời
Chữ chung ai bỏ tình người anh khiêng
Trên cao Chúa có linh thiêng
Mong em mãi mãi được yên cuối trời

Quên Đi
(*) Ca dao:
Thuyền rồng chở là mù u
Người khôn ở với thằng ngu bực mình.
Đăng nhận xét