Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

Tân Niên Tác - Lưu Trường Khanh (709 - 780)Tân Niên Tác
Lưu Trường Khanh (709 - 780)

Hương tâm tân tuế thiết
Thiên bạn độc san nhiên
Lão chí cư nhân hạ
Xuân qui tại khách tiên
Lĩnh viên đồng đán mộ
Giang liễu cộng phong yên
Dĩ tự Trường Sa Phó
Tòng kim hựu kỷ niên

Dịch Xuôi: Thơ Làm Đón Năm Mới
PKT 02/03/2016

Năm mới nhớ nhà thê thiết
Góc trời một mình sa lệ
Cho đến già mà vẫn còn phiêu bạt
Lại còn là người khách cảm thấy xuân về trước tiên
Sớm chiều vui với vượn núi
Sương gió trải cùng liễu sông
Như chuyện Giả Nghị xưa bị lưu đầy ở Trường Sa
Ở nơi đất trích này cho đến nay không còn nhớ đã bao năm qua rồi

Phụ Chú: Trường Sa Phó, chỉ Giả Nghị (201 - 169), đời nhà Hán , tuổi trẻ tài cao, các quan đồng triều ganh ghét dèm pha, nên bị đầy làm Thái Phó ở Trường Sa.

Tân Niên Tác


Năm mới nhớ về nhà 
Ven trời màn lệ nhòa
Già rồi còn xứ lạ 
Xuân đến vẫn quê xa
Sớm tối vượn cùng núi 
Gió sương liễu với hoa
Mỏi mòn nơi đất trích 
Rồi nữa bao năm qua?


Phạm Khắc Trí
 02/03/2016
***
Làm Thơ Lúc Năm Mới

Năm mới về lòng quê da diết 
Nơi góc trời mãi miếc mình ta 
Tuổi già tá túc không nhà 
Nghe xuân đến trước khách xa ôm lòng 
Vượn sớm hôm bạn cùng quyến luyến 
Liễu bên sông khói quyện la đà 
Giống như chuyện cũ Trường Sa 
Từ nay sau nữa năm qua bao lần

Mailoc phỏng dịch

Đăng nhận xét