Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

Từng Mùa Cô Phụ


Xuân lòng cô phụ chết từ lâu
Ngậm đắng niềm riêng hạ thảm sầu
Thu chuyển mình cây đời khắc khoải
Mấy đông tàn mộng ước chìm sâu

Kim Phượng

Đăng nhận xét