Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

Thôi Đành Hạ Xa…!Bài Xướng:

Hè đà ngoảnh mặt ra đi
Phượng rơi tan tác từ ly xa cành
Ve buồn rỉ rả cầm canh
Tình thiêm thiếp chết lệ quanh mi sầu
Thu về hiểu thấu Hè đâu 
Thảng thốt vàng lá gọi màu hoàng hôn
Sắc hoa phủ kín mồ chôn
Thôi đành xếp giữ linh hồn hạ xa....

Kim Oanh
Hè Úc Châu
***
Bài Họa: Thôi Đành!

Trời châu Úc tiễn hạ đi
Khiến cho cánh phượng buồn ly biệt cành
Để ai thao thức năm canh
Ôn tình năm cũ sầu quanh mối sầu
Người giờ biết ở nơi đâu
Lệ sa giọt nhớ nhạt màu môi hôn
Duyên xưa chẳng nỡ vùi chôn
Xuôi vào giấc mộng gởi hồn phương xa...

Quên Đi
***
Bài Họa: Xa Rồi Một Mùa Hè

Ngày hè lặng lẽ qua đi
Xác hồng cánh phượng biệt ly lìa cành
Ngậm ngùi thao thức tàn canh
Nỗi lòng câm nín ẩn quanh giọt sầu
Hỡi người áo trắng xưa đâu
Thời gian cô quạnh nhạt màu môi hôn
Hương xưa dĩ vãng vùi chôn
Lật trang lưu bút gọi hồn phượng xa

Kim Phượng
Sáng Tác:Hoa Học Trò   
Thơ Nhất Tuấn, Nhạc Anh Bằng-Nhật Trường, Hoàng Oanh
Thu âm trước 1975
(HuuLe thực hiện)

Đăng nhận xét