Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

Happy Valentine
Tháng Hai, Mười Bốn, Valentine,
Hoài niệm, du dương chốn hữu tình.
Vang bóng một thời luôn luyến tiếc,
Cao niên dĩ vãng nghĩ thương mình.
Trải qua năm tháng dài gian khổ,
Quá khứ lao tù nạn chiến chinh.
Má ngọc chóng qua già xộc tới
Con đâu mộng ước những ngày xanh....


Mai Xuân Thanh
Ngày 12 tháng 02 năm 2016
Đăng nhận xét