Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

Xuân


Ta luôn hy vọng ở em, Xuân
Vì thế hằng ngày luôn nhớ Xuân
Mượn tạm ly bia mừng Tết mới
Vay chừng cốc rượu đón tân Xuân
Mong rằng Khỉ đến lo vui Tết
Ước ấy Dê đi, tránh thẹn Xuân
Vì thấy cả năm đâu khấm khá
Ta luôn hy vọng ở em, Xuân

Thái Huy
Đăng nhận xét