Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

Nhớ Mùa Xuân Cũ


Xứ xa tuyết phủ lạnh lùng rơi
Nhắc đến Xuân xưa nhớ quá trời
Áo mới bồn chồn bao thích thú
Lộc hên hăng hái những mê tơi
Xem lân, vui nhộn hòa chân khách
Ngắm cảnh, đẹp xinh rộn bước người
Tiếc nuối mai vàng cùng pháo đỏ
Tìm đâu hương cũ, kể mà chơi …

Hoàng Dũng

Đăng nhận xét