Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

Miền Hạnh Phúc
Dìu em lên đồi xanh cỏ mượt
Lắng xa nghe âm vượt thời gian
Đêm ghé hôn môi mắt mi ngoan
Bờ hạnh phúc vai thơm tóc mượt
Rượu chưa nhấp môi đà say khướt
Đôi ta cùng dừng bước cạn ly
Men thấm đời cho hồn thi vị
Thảm cỏ êm tri kỷ đùa trăng
Kim Oanh
Đăng nhận xét