Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

Câu Đối: Xuân Bính Thân Mừng Sinh Nhật 13-2 - Huỳnh Hữu Đức


Câu Đối: Huỳnh Hữu Đức
Trình Bày: Kim Oanh

Đăng nhận xét