Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

Bài Thơ Cho Quang TuấnBạn già gọi mãi cứ im hơi
Lo lắng vào ra đứng lại ngồi
Năm trước thơ xuân về rộn rã
Tết nầy tin nhạn vắng buồn ơi!
Nỗi niềm chia sẻ cùng tri kỷ
Bệnh hoạn riêng mang với kiếp người
Le lói đêm tàn sao sắp lặn
Vầng thơ sầu rụng nhớ không vơi!

Mailoc
(Trên đường về sau khi thăm nhà thơ Quang Tuấn)
Cali 2-16-16
Đăng nhận xét