Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

Đón Xuân Nơi Xứ Người

Hạnh phúc của một ông giáo già là còn được ngồi uống chung một bình trà cúc đón xuân nơi xứ người cùng với một người học trò cũ hơn 40 năm về trước. PKT 02/10/2016Phạm Khắc Trí

Đăng nhận xét