Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

Tự Tình - Thưởng Xuân

Tự Tình

Tiếng gà văng vẳng gáy trên bom
Oán hận trông ra khắp mọi chòm
Mõ thảm không khua mà cũng cốc
Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om
Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ
Sau giận vì duyên để mõm mòm
Tài tử văn nhân đâu đó tá
Thân này đâu đã chịu già tom

Hồ xuân Hương
*** Bài Họa: Thưởng Xuân

Chợ tết đi vòng lựa trái bom
Lại thêm nhãn tiến một đôi chòm
Vòng qua lựa tiếp vài con lóc
Tương ớt dặm vào để nữa om
Đu đủ , chuối gìà cùng chuối ngự
Thâm kim vàng đỏ chín mõm mòm
Chầu văn mời bạn thêm xuân tứ
Tay chén tay dùi gõ chát tom

Chân Diện Mục
***
Tình Nghiã Vườn Thơ Thẩn

Gần Tết,vườn thơ mượn vận bom
Làm cho tớ tóc bạc vài chòm
Các Thầy :"chơi ác" gieo vần khó
Đệ tử : "ham dzui" cố gắng ôm
Tính nghĩa Thầy trò xem rất bó
Công ơn dạy dỗ chẳng mòn mòm
Xuân về ,xin chúc vườn thơ thẩn
Họa xướng hoà cùng trống cắc tom


Song Quang
***
Cảm Nhận Khi Hoạ Tự Tình

Nữ sĩ mở đầu với vận "bom"
Ngó qua nổi ốc cả nguyên chòm
Đôi vần gai góc làm sao hiểu
Mấy chữ lạ lùng nghĩa tối om
Thôi ráng trân mình khoe miệng mép
Lo chi hạ bút mím môi mòm
Góp vui Thầy Bạn cho tôi ké
Xướng hoạ như vầy sớm lão tom

Quên Đi
Đăng nhận xét