Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

Khai Bút Đầu Năm


Bài Thơ Xướng:
Khai Bút Đầu Năm

Khai bút đầu năm viết mấy lời
Đề thơ gởi bạn đọc vui chơi!
Chào Xuân Mai nở vàng khoe sắc
Đón Tết Đào tươi đỏ thắm trời
Muôn tía lung linh ong quyến rũ
Nghìn hồng ngào ngạt bướm buông lơi
Phận mình mong ước sang năm mới
Gác nhỏ  nghèo thôi bớt lẻ loi.

Song Quang
Giao thừa Bính Thân 2016
***
Trải Lòng

Quên Đi xin ké với đôi lời
Kính đến Thầy Cô ít vận chơi
Năm cũ " Vườn Thơ": hương khắp chốn
Xuân nay "Thơ Thẩn" sắc nghiêng trời
Duyên Thầy hội ngộ luôn gìn lấy
Nghĩa Bạn tương giao chẳng dám lơi
Mong ước một ngày vui gặp gỡ
Cho tình thêm đậm hết choi loi.

Quên Đi

Đăng nhận xét