Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

Gặp Gỡ Đầu Xuân


(Thầy Mailoc&Mai Xuân Thanh ở San Jose)

Gặp gỡ ngày xuân mới hẹn nhau,
Cali đất rộng với muôn màu...
Làm quen xướng họa, email ảo,
Biết bạn diễn đàn ý tưởng sâu...
Phước Lộc xe đò lên phía bắc, *
San Jose giáp mặt lần đầu.
Đi thăm bạn bịnh nên lo lắng, ** 
Dự định, ưu tư, khó cưỡng cầu!

Mai Xuân Thanh
Ngày 15 tháng 02 năm 2016
(*)Phước Lộc Thọ  
(**)Bạn Tuấn Trần ở San Jose 

(Thầy Maloc&Thái Huy đi thăm thầy Quang Tuấn)
Hữu Duyên Tương Ngộ

Duyên xuân đưa đẩy gặp cùng nhau,
Mặc đất Ca-Li vạn sắc màu.
Nam Bắc hữu tâm vui hội ngộ,
Ngàn năm một thuở thỏa tình sâu.
Xuân Thanh hảy chục chưa đầu bạc,
Mai Lộc tám mươi mới bạc đầu.
Sea-food Thuận Thành nơi chứng giám,
Bàn hoàn há dễ mấy ai cầu !?

Đỗ Chiêu Đức
***
(Rất biết ơn sự nhiệt tình hiếm có của thầy Mailoc)
Hân Hạnh Được Gặp Thầy Mai Lộc


Nhớ như in khoảnh khắc ban đầu,
Giản dị bắt tay cũng thật mau...
Nhỏ nhẹ lời khuyên nghe ấm áp,
Ân cần nhắc nhở thấy quen lâu !
"Thơ Đường" khó chỉnh "hay" tiền bối,
"Thơ Mới" gieo vần dễ mấy câu.
Gặp gở suông thôi, đầy mỹ cảm,
Chia tay bận rộn đã xong đâu...

Mai Xuân Thanh
Ngày 16 tháng 02 năm 2016


Đăng nhận xét