Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Tiếng Xuân

Bài Xướng: Tiếng Xuân

Tiếng Xuân rộn rã giục lòng ta,
Thôi thúc shopping sắm chọn quà.
Tháng chạp thoai đưa Thân Khỉ tới,
Giao Thừa pháo nổ Ất Mùi xa...
Tha hương quạnh quẽ già thêm tuổi,
Lữ thứ cô đơn chén rượu, trà...
Thui thủi Đông tàn nghe rét mướt,
Mưa bay lất phất lạnh hồn ta...


Mai Xuân Thanh
Ngày 23 tháng 12 năm 2015
***
Họa:Tiếng Xuân

Ngày ấy như đang réo gọi ta
Về thăm Chẳng bận đến chi quà
Tấm lòng là trọng đâu cần đễ
Tình nước phải hơn dẫu có xa
Đón Tết rộn ràng nghe tiếng pháo
Mừng Xuân ngây ngất hưởng chung trà
Mặt mừng tay bắt tan sân hận
Ngày ây như đang réo gọi ta.


Thái Huy
Jan-09-16

Đăng nhận xét