Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

Lá Thư Xuân


Gởi áng thơ nồng vượt đại dương
Về thăm cảnh cũ chốn Quê Hương
Cho lòng vơi nhẹ bao vương vấn
Để dạ lắng dần những nhớ thương
Tết đến cuộc đời thôi khổ cực
Xuân về công việc bớt dầm sương
Tâm thành kính cẩn dâng lời chúc
Hạnh phúc an lành khắp bốn phương

Hoàng Dũng

Đăng nhận xét