Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Nhặt Tháng Ngày
(Từ Xé Tháng Ngày của Hoài Tử)

Ừ thôi! Nhặt lấy tháng ngày
Một tờ lịch cuối tay ai tiếc gì?
Gió về mang giấc mơ đi
Mùa về tuổi mộng xuân thì để quên

Ừ thôi! Nhặt cánh buồn tênh
Cắm vào bình nhớ lòng mênh mang buồn
Tiếc thương thời khắc vuông tròn
Ép cánh tan tác tô son khoe đời

Ừ thôi! Xuân chỉ một thời
Khoác màu phai nhạt vẽ vời sắc hương
Ta người đối bóng soi gương
Mắt vời khoé mắt bóng tường lặng căm

Hụt tay ôm giấc mơ say
Cạn ly vẫn thấy bóng ai đáy sầu!

Kim Oanh

Đăng nhận xét