Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Chén Rượu Đầu XuânTiếng nổ rền vang một góc sân,
Cao niên lặng ngắm đứng chôn chân.
Đầu năm Con Khỉ tưng bừng pháo,
Tết tới người ta đón Bính Thân.
Hải ngoại Tân Xuân già mới nghỉ,
Ly hương đất khách trẻ bâng khuâng.
Tổ tiên thờ cúng theo truyền thống,
Chén rượu đầu xuân khách đến mừng...

Mai Xuân Thanh
Ngày 11 tháng 01 năm 2016
*** 
Tết Ngèo Nhậu Món “Khuâng”

Mai vàng cũng rực rỡ bìa sân
Hết gạo lo tiền chạy bén chân
Ăn tết lâu rồi không đốt pháo
Vui xuân chút chút khó làm thân
Dưa leo tàu hủ đầu chưa nghỉ
Ớt hiểm vườn nhà chữ ngặt “khuâng”
Trệu trạo mặn mòi nhai muối cục
Mời anh chạy tuốt nói chi mừng.  

Cao Linh Tử
13/1/2016Đăng nhận xét