Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

Thơ Tranh: Tím Màu Nắng Hạ
Thơ & Hình Ảnh: Minh Thúy
Thơ Tranh: Kim Oanh
Hội Huế Hè 2017 USA.

Đăng nhận xét