Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Chiều An Nhiên


(Ảnh của Lê Đăng Mành)

Ngọn sầu phất đọt tái tê
Gỡ cành thu muộn trụi quê quán buồn.
Gió lùa chi miếng quạnh mông
Hóa thân mây rụng chạm nguồn cội xưa

Lòng sông nước nhóm bếp chưa?
Để mơ màng khói la đà bồng lai
Biết chiều đứng giữa tàn phai
Đến đi về ở khoan thai phiêu bồng

Thương người hôm sớm long đong
Cõng cơn rét buốt cứ chòng chành trôi
Mà lòng rực nụ Mân côi *
Nên quê nhuần nhã mỉm cười thậm thâm

Đã bầm đông quẹt tím thêm
Lũ đon đả quất cấy mầm thương tang
Chợ chiều rao mủng cơ hàn
Tiêu tao bán hết quảy an nhiên về


Như Thị Lê Đăng
*Tục ngữ Quê Tôi
“Lễ Mân Côi nước trôi đầy đồng”

Đăng nhận xét