Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Thơ Tranh: Lời Tình Mực Tím


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh