Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Tìm BóngBình minh không có nắng
Chiều nhẹ nhẹ đẫm mưa
Chung quanh đâu thấy bóng
Chỉ gió ướt khẻ lùa
Khoảng đường cùn trước mặt
Cuối cùng ngọn cheo leo
Mưa phùn hay lòe mắt
Bước hỏng hụt lưng đèo
Ði đâu rồi cũng thế
Từ một cõi ê chề
Năm tháng trôi bốn bể
Tiếc nuối mùi hương quê
Ngỏ cụt và vực thẳm
Khi mất cả đất trời
Còn đâu mùi mạ rám
Chỉ chót lưỡi đầu môi
Tìm đâu để thấy bóng
Trên cuối ngõ đi về
Thoi thóp con tim động
Theo bước giữa lê thê

Tịnh

Đăng nhận xét