Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

Thơ Tranh: Vòm Trời Kỷ Niệm


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh