Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Thơ Tranh: Hè Này Vắng Phượng


Thơ: Nguyễn Cao Khải
Thơ Tranh: Kim Oanh
Đăng nhận xét