Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

Thơ Tranh: Bức Tượng Chưa Đặt Tên


Thơ&Hình Ảnh: Huy Phương
Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét