Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

Hát Nói: Lòng Người - Ca Trù: Tình Xa...Mưỡu:
Sông sâu còn có đường dò
Lòng người thì đố mà đo mà lường
Hổ kia khó họa được xương
Nhân sinh mới lấy chữ lương làm nền


Nói:
Nhìn trời mây đoán chừng mưa gió
Cá hồ ao chả khó thả câu
Trông ngoại vỏ đã biết ngon cau
Nhưng nào tỏ nhân sinh xấu tốt
HỌA HỔ,HỌA BÌ NAN HỌA CỐT
TRI NHÂN, TRI DIỆN BẤT TRI TÂM (*)
Thuở đời nay nghe chuyện nghĩa nhân
Ngọt như mía mặn mà tựa muối
Vàng son bóng phủ điều khuất tối
Vẫn nhởn nhơ chẳng xét tội suy tình
Còn căn cơ phản bác rập rình
Nhớ lời xưa Trạng Trình than thở
“Còn bạc,còn tiền còn đệ tử
Hết cơm ,hết rượu hết ông tôi”
Lòng người lắm lúc như vôi

Cao Bồi Già
08-10-2012
(*) Vẽ hổ, vẽ da khó vẽ cốt
Biết người, biết mặt không biết lòng
***
Ca Trù : Tình Xa...

Mưỡu:

Nhớ thương vò xé tim côi
Vọng phương trời thẳm xa xôi ngút ngàn..!

Hát nói:
Bao mùa thay lá...
Cội đào xưa sương giá lạt màu hoa.
Rồi Đông Phong thoảng gọi trước hiên nhà.
Cứ tưởng tiếng giầy ai qua bên cửa.
Non nước ngập chìm sôi bão lửa
Thôn làng tan tác ngập phong ba.
Để cho đôi lứa chia xa....
Người viễn xứ kẻ quê nhà đằng đẵng.
Người năm cũ thương làn tóc trắng.
Cội đào xưa nhớ bóng ngày xanh.
Bao giờ gương vỡ lại lành..?

Trần Lệ Khánh
23-7-2017
***

Mưỡu Tiền:
Xem rồi lại thấy buồn thầm
Dưng không trời rét căm căm thế này

Nói
Vì đâu ngơ ngẩn
Để ra vào thơ thẩn, thở than
TÌNH XA... êm ái tựa cung đàn
Như nghe có giọt lệ tràn
Câu thơ tha thiết, nàng Ban chỉ vừa
LÒNG NGƯỜI...thế đấy tự ngàn xưa
Cụ Trạng còn e sự lọc lừa
Ở đời sự thật khó ưa
Cảm ơn ai viết, tưởng đùa mà đau!

Mưỡu Hậu
Bây chừ lòng chợt xôn xao
Làm sao theo kịp bạn Cao, chị Trần?

Thy Lệ Trang

Đăng nhận xét