Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

Thơ Tranh: Phố Núi Cao Nguyên

Mến tặng hương hồn nhà thơ Lê kim Hiệp
Bào đệ cũng là bào Huynh của KimPhượng&KimOanh


Thơ: Song Quang
Thơ Tranh; Kim Oanh

Lời Cảm ơn: 
Kim Phượng Kim Oanh thay mặt gia đình chân thành cảm ơn anh Song Quang đã dành cho Em, anh trai Lê Kim Hiệp tình cảm đặc biệt này.Nơi Thiên Đàng chắc Hiệp sẽ vui và ấm lòng.
Kính mến
Kim Phượng, Kim Oanh

Đăng nhận xét