Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Xướng Họa: Ông Đồ(Vũ Đình Liên) - Vẩn Vơ(Mailoc)


Ông Đồ

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già 
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua 

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài 
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay“

Nhưng mỗi năm mỗi vắng 
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu!

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay 
Lá vàng rơi trên giấy 
Ngoài trời mưa bụi bay 

Năm nay đào lại nở 
Không thấy ông đồ xưa 
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Vũ Đình Liên
***

Vẩn Vơ

Trước sân hoa đào nở
Gậy trúc, ông giáo già
Săm soi nhành hoa đỏ
Man mác nhìn người qua

Bài thơ dang dở viết
Bởi biết mình kém tài
Tay đơ không kềm nét
Ý tưởng cũng vèo bay

Thẫn thờ thư phòng vắng
Bồi hồi chuyện không đâu
Ngoài trời dù xuân thắm
Hình như có chút sầu

Vẫn ngồi bên song đấy
Nghĩ gì nào ai hay
Tơ lòng vương trên giấy
Gửi gió mây ngàn bay!

Năm nay đào sớm nở,
Một trời kỷ niệm xưa!
Bao nhiêu hình bóng cũ
Thương biết đến bao giờ?


Mailoc
(Xuân 2015)
Đăng nhận xét