Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

Ngẫu HứngXuân đến xuân đi vạn vạn lần
Đường đời bước mãi chửa chồn chân
Dùi mài Y nghiệp cho thêm vững
Uốn nắn câu thơ để lựa vần
Bệnh chẩn sớm mai khi khách tới
Kinh cầu buổi tối cạnh chùa vân
Buồn trông cái én lưng trời liệng
Tủi phận cô đơn luống ngại ngần

Viên Ngoại Thái Hanh
Đăng nhận xét