Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

Bạn Phạm Ngọc Thiệp Từ Trần

Vô cùng thương tiếc báo tin: bạn Phạm Ngọc Thiệp, cựu học sinh Tống Phước Hiệp NK 62-69, đã vĩnh viễn ra đi tại quê nhà Bình Hoà Phước huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long, sau một ngày trở bệnh.Hình ảnh: Lê Ngọc Điệp


Đăng nhận xét