Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Hết Năm Nhìn Lại...Bài Thơ Xướng
Hết Năm Nhìn Lại...

Bốn mốt năm dài vẫn cứ trôi,
Nửa đời nhìn lại chính thân tôi.
Quê hương cố quận dâu tằm gởi,
Mỹ quốc Cali kén thảnh thơi...
Bảy chục, cao niên, tăng tuế nguyệt,
Bốn mùa, mưa nắng, giảm yêu đời.
Cái già xồng xộc không mong đợi,
Tuổi tác tăng dần thọ nghỉ ngơi...( ? )

Mai Xuân Thanh

Bài Thơ Họa:                             
Cuối Năm Nhìn Lại Đời Tôi

Cuối năm nhìn lại quảng đời tôi                                        
Đất khách tháng ngày cứ mãi trôi                                        
Nợ nước không thành nên tị nạn                                        
Tình nhà chẳng vẹn nghĩ sao ngơi?                                        
Nữa đời bương chai thân cằn cỗi                                        
Một kiếp bôn ba khó thảnh thơi                                        
Tuổi tác bây chừ đà mõi gối                                        
Cũng đành phó thác mệnh cho Trời

Song Quang 
*Ảnh của Mai Xuân Thanh chuyển

Đăng nhận xét