Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

Thùy Dương Tháng Chạp -Thơ Phạm Ngọc, Phổ Nhạc Phạm Anh DũngThơ:Phạm Ngọc
Phổ:Nhạc Phạm Anh Dũng
Tiếng Hát: Quỳnh Lan
Thực Hiện: Vân Phong

Đăng nhận xét