Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Xuân Hiểu (Mạnh Hạo Nhiên)
春曉                Xuân Hiểu
春眠不覺曉,Xuân miên bất giác hiểu,
處處聞啼鳥。Xứ xứ văn đề điểu.
夜來風雨聲, Dạ lai phong vũ thanh,
花落知多少? Hoa lạc tri đa thiểu?

孟 浩 然           Mạnh Hạo Nhiên
* * *
Dịch Xuôi : Sáng Xuân

Xuân nồng ngủ quên trời sáng
Vang tiếng chim hót khắp nơi
Trong đêm nghe tiếng gió mưa
Không biết hoa đã rụng nhiều hay ít

Sáng Xuân

Giấc ngủ xuân quên sáng
Tiếng chim rộn khắp nơi.
Đêm mưa chừng gió lộng 
Hoa lại rụng nhiều thôi.

Phạm Khắc Trí
07/20/2014
Lời Thêm: Vâng, đêm mưa gió, hoa rụng nhiều ít, là lẽ tự nhiên thôi , mong hiểu như vậy , để lòng được nhẹ nhàng đón nhận niềm vui đầu ngày, sau một giấc ngủ ngon, thức dậy trong tiếng chim hót ngoài trời nắng.
* * *
Các Bài Thơ Dịch Khác:

Sáng Xuân

1 /
Đêm xuân giấc ngủ say
Ngoài kia chim hót hay
Đêm qua mưa ầm ỉ
Hoa rơi ít nhiều đây?

2/
Đêm xuân giấc ngủ mộng vùi say 
Chim chóc nơi nơi lảnh lót thay 
Mưa gió đêm qua huyên náo nhỉ!
Hoa rơi nhiều ít có ai hay?

Mai Lộc
* * *
Sáng Xuân

Ngủ say chẳng thấy trời hồng
Chim ca rộn rã tưng bừng khắp nơi
Đêm qua mưa gió tơi bời
Lắng nghe hoa rụng khiến người thương hoa

Chân Diện Mục
* * *
Sáng Xuân

Đêm xuân không biết sáng,
Rộn rã tiếng chim ca.
Khắp trời đêm mưa gió,
Đã rụng bấy nhiêu hoa?!

Đỗ Chiêu Đức.
* * *
Sáng Xuân

Say sưa trong giấc xuân nồng
Quên trời đã sáng tưng bừng tiếng chim
Đêm qua mưa gió bên thềm
Hỏi thầm hoa rụng ngoài hiên ít nhiều?

Phương Hà
* * *
Một Sáng Mùa Xuân

Sáng xuân nồng say giấc
Cùng khắp chim líu lo
Trời đêm mưa gió lạnh
Ít nhiều hoa lìa cành

Kim Phượng
* * *
Sớm Xuân

Giấc xuân quên trời sáng
Chốn chốn chim hót vang
Tiếng gió mưa đêm lạnh
Hoa bao đoá lìa cành

Quên Đi

Đăng nhận xét