Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

Mấy Mùa Xuân Em Chờ - Thơ Duy Quang - Phổ NhạcThiên Lý


Thơ & Youtube: Duy Quang 
Phổ Nhạc:Thiện Lý 
Hoà âm: Võ Công Diên, 
Tiếng Hát: Thùy Dương

Đăng nhận xét