Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Thơ Tranh: Một Đời Lãng QuênThơ&Thơ Tranh: Nguyễn Đức Tri Ân
***
Bài Cảm Tác: Xuân Quạnh Hiu

Sương lạnh ai giăng ...ngày với tháng
Sầu quanh lãng vãng tự thuở đầu
Yêu thương hẹn ước bền lâu
Chừng như nước chảy qua cầu biệt tăm!

Hương cũ đêm xưa theo hướng gió
Hòa lời tình tỏ tận phương trời
Vườn Xuân hoa én đón mời
Góc riêng một bóng suốt đời quạnh hiu!

Kim Oanh

Đăng nhận xét