Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

Hương Xuân - Sáng Tác Ngô Thanh Nam - Diệu Hiền


Sáng Tác: Ngô Thanh Nam 
Tiếng Hát: Diệu Hiền 
Thực Hiện: Hoàng Khai Nhan

Đăng nhận xét