Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

Xướng Họa: Ông Đồ(Vũ Đình Liên) - Nhớ Quê( Mailoc)


Ông Đồ

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già 
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua 

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài 
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay“

Nhưng mỗi năm mỗi vắng 
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu!

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay 
Lá vàng rơi trên giấy 
Ngoài trời mưa bụi bay 

Năm nay đào lại nở 
Không thấy ông đồ xưa 
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Vũ Đình Liên
***

Nhớ Quê

Mỗi lần hoa đào nở
Bỗng nhớ cha mẹ già
Căn nhà xưa mái đỏ
Vận nước bao lần qua

Nỗi lòng bao lần viết
Lại xúc động không tài
Chữ mờ tay run nét
Tuổi đời gió cuốn bay

Quê hương giờ xa vắng
Vườn cũ nay còn đâu?
Mắt nhòa khăn lệ thắm
Sao ta mãi ôm sầu?

Hồn xưa vẫn còn đấy
Nào ai biết ai hay
Vần thơ vội trên giấy
Theo áng mây Tần bay

Năm nay đào rực nở
Ôi ! Nhớ qúa quê xưa
Bùi ngùi kỷ niệm cũ
Hồn ngẩn ngơ bao giờ?


Mailoc 
(Xuân 2014)

Đăng nhận xét